Discussieren kun je leren

Amsterdamse Debatbattle 2016
Week van het Geld
Onderwijsvernieuwing en technologie

Stichting Discussiëren kun je leren

 • Winnaar AUV-alumnusprijs Chantal Deken
  Onderwijskundige, directeur en initiatiefnemer DKJL
   
  In 1999 won Chantal Deken de ZVO Nationale Onderwijs Talentprijs.
  Op 7 november 2015 won DKJL de AUV-alumnusprijs. "Deze waardering komt voor mij en mijn team op het juiste moment."
   
  "Wat mij het meest raakt is dat volwassenen nog steeds ‘lastige’ thema’s mijden. Terwijl de behoefte om gehoord te worden bij jongeren groter is dan ooit." 
 • Amsterdamse Debatbattle 2016
  180 nationaliteiten
   
  De Amsterdamse Debatbattle was écht het feestje van 180 nationaliteiten. Onze juryleden Andrew Makkinga ('t Lagerhuis), Tim Hofman (BNN) en Stijn Fransen (GTST) kroonden Samia van de As Siddieq Noord tot debatheldin van 2016.
   
 • Week van het Geld
  Steeds meer jongeren steken zich in de schulden. Je hoort er niet meer bij als je niet in het bezit bent van de nieuwste smartphone, tablet of game console. Of valt dat wel mee? Feit blijft dat jongeren (10 tot 20 jaar) vroeger dan ooit met financiële verantwoordelijkheid worden geconfronteerd. Want wie betaalt de rekening van het telefoonabonnement? En wat als jonge kinderen via de tv worden verleid om aan dure sms acties mee te doen?


  DKJL vindt het belangrijk om jongeren hier over aan het woord te laten en ontwikkelde een lespakket over omgaan met geld én schulden. De Week van het Geld vormt ieder jaar een terugkerende aanleiding om rondom dit thema een debatbattle te organiseren. Maar ook buiten deze week om kunnen de lessen van DKJL op scholen worden ingezet om de financiële zelfredzaamheid van jongeren te vergroten.

 • Onderwijsvernieuwing en technologie
  We leven in een tijd waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Dit heeft veel impact op de maatschappij en de wijze waarop we deze inrichten. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien. DKJL discussieert over de noodzaak van de inzet van technologie en de aanpassing van het onderwijs aan deze ontwikkeling.

  Het valt DKJL op dat het vooral volwassenen zijn die meepraten over de vraag hoe deze aanpassingen in het onderwijs vorm moeten krijgen. Waarom niet de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord laten? Vandaar dat we regelmatig debatbattles over mediawijsheid en technologie organiseren, waar leerlingen discussiëren over stellingen als ‘Digitaal leren is beter dan uitleg van de leerkracht’ en ‘Op school leer ik precies wat ik nodig heb voor de toekomst’.  
 • Mediawijsheid
  Jongeren worden dagelijks overspoeld met allerlei informatie. Via social media staan zij voortdurend met elkaar in contact. Maar hoe praat je als volwassene met jongeren over een onderwerpen zoals de vrijheid van meningsuiting, IS, vluchtelingen en gebeurtenissen in Parijs, Brussel en het Midden-Oosten? Uit angst voor heftige reacties vermijden volwassenen soms bepaalde onderwerpen. En dat is jammer. Want jongeren voelen een sterke behoefte om hierover praten én gehoord te worden. DKJL faciliteert het gesprek en dat kan voor alle partijen tot verrassende inzichten leiden.
   
  Een leerlingen na een les over radicalisering: "Juf, het is alof er een last van me af is gevallen."
   
  DKJL biedt jongeren een podium om hun mening te geven. Wij zetten in op meningsvorming en gaan samen met leerlingen op zoek naar argumenten. We stimuleren luistervaardigheden, kritisch en oplossingsgericht denken, leren jongeren om beter onderscheid te maken tussen een feit en een mening en laten zien dat ieders mening ertoe doet. 
   
  DKJL biedt ondersteuning om over de meest uiteenlopende onderwerpen te praten met jongeren. Bijvoorbeeld met lessen discussiëren over een thema naar keuze of een debatbattle. Wil jij ook discussiëren met je klas of school? Neem contact met ons op! 
   

Stichting Discussiëren kun je leren