Discussieren kun je leren

Discussiëren
Corona

Corona

Het zijn uitzonderlijke tijden waarin een groot beroep wordt gedaan onze flexibiliteit en creativiteit. Wij spreken onze waardering uit voor iedereen die werkt in een vitaal beroep. Ouders en opvoeders die thuiswerken wensen we succes en plezier met het houden van ‘de ballen in de lucht’. Debathelden wensen we (digitale) wijsheid en sociale afstand zonder eenzaamheid.

 

Samen staan we sterk.

Laten we dat vooral zo houden.

 

We ontvangen vragen van scholen en opdrachtnemers. Hier proberen we helderheid te scheppen. We vragen om jullie begrip en geduld in zaken die nog onzeker zijn.

 

Geplande programma’s

  • Samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners zetten we voor de volle 100% in op het verplaatsen van alle programma’s. 
  • We denken aan debatten/ -battles zonder publiek met livestream voor deelnemende klassen. 
  • Uiteraard blijven we de richtlijnen volgen van het RIVM. Ieders gezondheid staat voorop.

 

In deze in onzekere tijden dromen we over tijden van beterschap in alle betekenissen van het woord.

 

Digitaliseren kun je leren

We werken uit alle macht aan het digitaliseren van de argumentatieschema’s en het beeldrechten vrijmaken van de instartfilmpjes.

Instarts die op dit moment bijzonder actueel zijn:

  • Mensen denken teveel aan ‘ik’ en te weinig aan de wereld. 
  • In Nederland is het individu belangrijker dan de groep. 

Hoe denken we over over gemeenschapszin en saamhorigheid in tijden van Corona? Praat erover.

 

Binnenkort volgen korte video-instructies die we zullen delen via FacebookInstagram en YouTube.

 

Je hoort het goed: ook DKJL gaat vloggen.

 

Jullie kunnen ons helpen om deze videoboodschappen te verspreiden en met ons de dialoog en constructieve discussie (online) voort te zetten.

 

Weet dat jullie altijd bij ons terecht kunnen voor vragen en/ of ondersteuning in het lesaanbod.

Graag houden we (digitaal) contact. 

 

BLIJF GEZOND!