Discussieren kun je leren

Discussiëren
Corona

Corona

Het zijn uitzonderlijke tijden waarin een groot beroep wordt gedaan onze flexibiliteit en creativiteit. Wij spreken onze waardering uit voor leraren en iedereen die werkt in een vitaal beroep. Ouders en opvoeders die thuiswerken wensen we succes en plezier met het houden van ‘de ballen in de lucht’. 

 

Samen staan we sterk.

Laten we dat vooral zo houden.

 

We ontvangen vragen van scholen en opdrachtnemers. Hier proberen we helderheid te scheppen. We vragen om jullie begrip en geduld in zaken die nog onzeker zijn.

 

Geplande programma’s

  • Samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners zetten we voor de volle 100% in op het verplaatsen van alle programma’s. 
  • We denken aan debatten/ -battles zonder publiek met livestream voor deelnemende klassen, schoolpleinbattles, kleine dialoogsessies met bijzondere gasten of contact met een andere klas d.m.v. videobellen.
  • Uiteraard blijven we de richtlijnen volgen van het RIVM. Ieders gezondheid staat voorop.

 

Digitaliseren kun je leren

 

We werken aan het beeldrechten vrijmaken van de instartfilmpjes.

Stellingen die op dit moment bijzonder actueel zijn:

  • Digitaal contact is even waardevol als in het echt.
  • In Nederland is het individu belangrijker dan de groep. 

Hoe denken we over over gemeenschapszin en saamhorigheid in tijden van corona? Praat erover.

 

Hier vind je korte video-instructies:

Dure spullen horen niet in het bezit te zijn van kleine kinderen.

Ouders kunnen voorkomen dat hun kind dingen doet die verboden zijn.

Om uit je bubbel te komen moeten alle scholen gemengd zijn.

Mensen denken teveel aan 'ik' en te weinig aan de wereld.

 

Hier vind je de online argumentatieschema's:

 

Weet dat jullie altijd bij ons terecht kunnen voor vragen en/ of ondersteuning in het lesaanbod.

Graag houden we (digitaal) contact. 

 

In deze in onzekere tijden wensen we beterschap in alle betekenissen van het woord.

 

BLIJF GEZOND!